Swimlab

arj-swimlab werd opgericht in september 2017 door ARJbvba - architect rob janssens - als onderzoeksproject voor het testen van nieuwe & best-beschikbare technieken ter ontwikkeling en exploitatie van natuurlijke zwembaden.

Vanuit de expertise van tientallen publieke zwembaden, recreatiebaden, waterspeeltuinen, waterattrracties en zwemvijvers is dit onderzoeksproject opgestart ter verdere ontwikkeling van natuurlijke baden voor publieke en private toepassingen.

Het onderzoeksproject wordt onderworpen aan testen van verschillende planten-filtersoorten, opwarmingsmethodes, kuipconstructies, ecologische desinfecteringsmethodes,…. in nauwe samenwerking met verschillende professionele partners uit binnen- en buitenland alsook samen met een erkend belgisch laboratorium.

De nieuwe inzichten en testresultaten worden aangewend voor de consulting en ontwikkeling van nieuwe badsystemen.
Contact